0,-
e-mail: heslo:
registrovat

Rychlý kontakt

Exklusiv "Vše ze dřeva" s.r.o.
Sklad řeziva a obkladových materiálů

Dražkovice
533 33 Pardubice 23
GPS 49°59'47.235"N, 15°46'4.595"E
Mobil: 603 875 753 Karel Šourek
Mobil: 604 483 343 Mirek Diviš
E-mail:
E-mail:
Karel Šourek - vedoucí skladu

Obchodní podmínky

Věnujte prosím pozornost Obchodním podmínkám. Odesláním objednávky potvrzujete souhlas s těmito Obchodními podmínkami a tímto se stávají závazné pro obě smluvní strany. Bez souhlasu nelze Vaši objednávku odeslat. Smluvními stranami se rozumí na jedné straně odběratel (zákazník) a dodavatel (firma Exklusiv „Vše ze dřeva“ s.r.o., IČ 25937634).

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Ta vzniká v momentě zaplacení částky za zboží uvedené v objednávce na účet dodavatele. Při platbě na dobírku kupní smlouva vzniká okamžikem předání zásilky se zbožím uvedeným v objednávce dopravci. Výčet zboží uvedený na stránkách www.exklusiv-shop.cz je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží, i když je zboží v katalogu označeno jako zboží skladem. Zboží denně několikrát naskladňujeme a může se jednat o zboží, které je již administrativně přijato na sklad, ale není připraveno k odběru. Také se může stát, že zboží označené jako skladem, v jednom okamžiku nakupuje více zákazníků a může být doprodáno. V tomto případě objednávky vykrýváme dle přijatého pořadí. Pro co nejpřesnější údaje katalog aktualizujeme.

Ceny zboží jsou uvedené jak bez, tak včetně DPH 21%.

Objednávky přijaté v pracovní dny do 11.00 hod. vyřizujeme do 48 hodin. Objednávky s platbou předem na účet odesíláme v den připsání peněz na účet dodavatele. Při platbě předem na účet je zboží odesláno až po faktickém připsání peněz na účet dodavatele. Není tedy nutné zasílat výpisy o převodu peněz. Objednávka nebude odeslána přednostně, pakliže nejsou peníze připsány na účtu dodavatele. Pokud si objednatel nevyzvedne objednanou zásilku, nebo nezruší včas svou objednávku, vzniká dodavateli nárok na úhradu dopravného (poštovného) a ostatních nákladů ve skutečně uhrazené výši (dopravci, poště, balné, převod peněz, administrativní zpracování). Dodavatel si vyhrazuje právo požadovat náhradu a s tím spojené náklady dle platného ceníku dopravní společnosti Toptrans. Ceník je uveřejněn na internetových stránkách přepravní společnosti a jeho platnost se vztahuje k době odeslání zásilky a to včetně veškerých nákladů na vymáhání dopravného (doporučené dopisy, soudní výlohy apod.) a včetně všech ostatních nákladů (balné, administrativní zpracování atd). Ceník může být prodávajícím z důvodu administrativního zjednodušení stanoven na jednotnou cenu 250,- s DPH. Za každý započatý den vzniklé pohledávky se účtuje penále ve výši 0,1 % z dlužné částky.

Údaje zadané v objednávce budou využity pouze pro daný nákup. V případě, že chcete při příštích objednávkách mít předvyplněné fakturační údaje, nebo mít přehled o starších objednávkách, je potřeba se zaregistrovat. Při dalším nákupu stačí zadat pouze heslo a veškeré údaje, které jste zadali při registraci, se automaticky předvyplní. Při registaci si také můžete zvolit možnost získavání novinek a postřehů ze stomatologické praxe a laboratoře spolu s informacemi o akcích prostřednictvím emailu.

Platbu předem proveďte na základě platebních údajů, které najdete ve spodní části objednávky po fyzické kontrole dostupnosti zboží. Pokyny k provedení platby obdržíte informačním emailem. Při zadávání příkazu věnujte prosím zvýšenou pozornost částce a variabilnímu symbolu (číslo objednávky), který je nezbytný pro urychlené identifikování platby. Špatně vyplněné, nebo neúplné údaje oddalují odeslání zásilky.

OCHRANA OSOBNÍCH DAT

Osobní údaje našich zákazníků nesdělujeme třetím stranám. Uzavřením kupní smlouvy dává kupující souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů výhradně pro potřeby obchodu www.exklusiv-shop.cz.

ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY DODAVATELEM

Dodavatel si vyhrazuje právo na zrušení objednávky v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem, nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a zákazník toto neakceptuje. Prodávající zákazníka o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou zákazníkovi peníze vráceny na účet.

ZÁRUKA

Na zboží z obchodu exklusiv-shop.cz se vztahuje záruční doba stanovená platným Obchodním zákoníkem.

Reklamační řád

Vztahy mezi prodávajícím (Exklusiv „Vše ze dřeva“ s.r.o., Miroslav Diviš, Žižkova 286, 53303 Dašice, IČ 25 93 76 34 ) a kupujícím se řídí reklamačním řádem, který je vypracován dle Občanského zákoníku (č. 40/1964 Sb.) a Zákoně o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Reklamační řád se vztahuje na zboží, u kterého jsou uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen "reklamace")

  • Kupující je povinen veškeré zboží, které mu prodávající dodá, prohlédnout co nejdříve po převzetí zboží od prodávajícího, v případě zaslání objednaného zboží, neprodleně po jeho převzetí od dopravce. Kupující je povinen zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu, jakmile se zboží dostane do jeho držení
  • Prohlídku zboží musí kupující provést tak, aby zjistil veškeré vady, které lze při vynaložení veškeré odborné péče zjistit
  • Kupující je povinen oznámit prodávajícímu ihned a bez zbytečného odkladu po provedení prohlídky dodaného zboží všechny vady, které zjistil, resp. které bylo možné při odborně provedené prohlídce zjistit. Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží mezi údaji na předávacím dokladu (dodací nebo přepravní list, daňový doklad), apod.) a skutečně dodaným zbožím, je kupující povinen podat nejdéle do 2 pracovních dnů písemnou zprávu o těchto vadách prodávajícímu. Vady, které existovaly v době přechodu nebezpečí škody na zboží, avšak projevily se později, je kupující povinen oznámit prodávajícímu neprodleně poté, co vady zjistil při vynaložení veškeré odborné péče
  • Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně ve lhůtě uvedené v článku 3. V písemném oznámení musí kupující podrobně uvést všechny zjištěné vady, tj. musí uvést, o jaké vady se jedná a jak se projevují. Současně musí kupující uvést i nárok, který v důsledku výskytu zjištěné vady uplatňuje. Kupující může uplatnit některý z těchto nároků: Odstranění vad dodáním náhradního zboží za zboží vadné, Dodání chybějícího množství zboží, Přiměřenou slevu z kupní ceny, Odstoupení od kupní smlouvy, jedná-li se o vadu podstatnou
  • Písemné oznámení o zjištěných vadách s uplatněním nároků, podle článku 4. uplatňuje kupující v místě sídla společnosti Exklusiv „Vše ze dřeva“ s.r.o.
  • K reklamaci je kupující povinen ve všech případech předložit doklady osvědčující nákup reklamovaného zboží u prodávajícího, jehož vady jsou reklamovány
  • Reklamace včetně odstranění vady musí být prodávajícím vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne, kdy byla reklamce uplatněna. Delší lhůta je možná, pokud se na ni kupující a prodávající dohodnou

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem 1.1.2014. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.